Vyhledávání
Zavřete toto vyhledávací pole.
Logo Mindfulflow, váš průvodce poklidným životem

Posilte svou mysl: Živé kurzy MBSR a Mindfulness neboli všímavosti

Živý 8-týdenní kurz MBSR

MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction) je 8týdenní transformační program. Tento program snižuje stres, zvyšuje odolnost, podporuje soustředění a přetváří vaši interakci s neustále se měnící dynamikou života.

Začněte svou cestu MBSR ještě dnes! Klikněte níže pro podrobnosti o kurzu a registraci. Jsem tady, abych vám pomohl zahájit vaši cestu k všímavosti.

Aktuální limit kurzu je max. 7 účastníků.

Chci, aby mé kurzy byly přístupné všem, aniž by náklady byly překážkou. Pokud se chcete zapsat, ale poplatky jsou pro vás náročné, nabízím slevu 20% nebo možnost stipendia. Chcete-li se přihlásit, uveďte v přihlášce:

1. Váš důvod žádosti o slevu nebo stipendium.
2. Vaše tři hlavní motivace pro vstup do tohoto kurzu.
3. Částka, kterou si můžete dovolit zaplatit. Částkou, kterou můžete přispět, rozhodujete vy sami na základě toho, co je pro vás proveditelné a odráží vaši motivaci zúčastnit se kurzu.

MBSR představuje praktický a osvědčený způsob snižování stresu a duševní pohody. Tento strukturovaný program, který pochází z inovativní práce Dr. Jona Kabat-Zinna z University of Massachusetts Medical Center v roce 1979, hladce spojuje meditační a jógové techniky. Získal celosvětové uznání, podpořené rozsáhlým vědeckým výzkumem, pro svou účinnost při kultivaci klidu, posílení soustředění a přínosu mnoha zdravotních benefitů.

Struktura výuky 8týdenního kurzu MBSR, ať už je dodáván online prostřednictvím streamování nebo ve fyzických třídách, má obvykle konzistentní formát:

1. Orientační sezení: Začněte orientačním sezením, které účastníkům představí program, vysvětlí principy MBSR a stanoví očekávání od kurzu. (Koná se individuálně buď soukromě nebo ve skupinovém prostředí) 

2. Týden 1 – Týden 8: Každé týdenní sezení trvá 2,5-3 hodiny. Tato sezení zahrnují řízené praktiky všímavosti, jako je skenování těla, meditace vsedě, jóga a další praktická cvičení. Účastníci prozkoumají různá témata MBSR s hlavním zaměřením na stres a naučí se integrovat všímavost do každodenního života.

3. Den všímavosti: Kolem poloviny kurzu sezení „Silent Day of Mindfulness“, které obvykle trvá přibližně 7 hodin. Tento den umožňuje účastníkům prohloubit svou praxi a zažít všímavost prostupujícím způsobem v tichu.

4. Doprovodná domácí praxe: V průběhu kurzu jsou účastníci vybízeni, aby se zapojili do každodenní domácí praxe, včetně řízených meditací a cvičení všímavosti.

5. Skupinový dialog a sdílení: Usnadněte skupinové diskuse, kde mohou účastníci sdílet své zkušenosti, postřehy a problémy s postupy.

6. Týdenní témata: Každý týden se zaměřuje na konkrétní témata, jako je uvědomění si stresu, všímavá komunikace, sebesoucit, odolnost a reakce na výzvy.

7. Úvahy a úkoly: Účastníci dostávají úvahy nebo domácí úkoly související s tématem týdne, které podněcují sebedotazování a prohlubují porozumění.

8. Všímavý pohyb: Začleňte pozorné pohybové praktiky, jako je jemná jóga, abyste podpořili uvědomění si těla a uvolnění.

9. Podpora učitele: Poskytujte účastníkům trvalou podporu, nabízí jim vedení a pomáhá sotázkami nebo obavami.

10. Reflekse a zamyšlení po kurzu / rozhovor Osmitýdenní kurz zakončete refleksí o jeho absolvováním, přemýšlením o cestě, sdílením poznatků a oslavou dosaženého pokroku.

Online i fyzické třídy dodržují tuto strukturu s úpravami přizpůsobenými formátu. Online sezení jsou založena na živém přenosu řízených postupů, interaktivních skupinových diskusích prostřednictvím videokonferencí a digitálních zdrojů pro domácí cvičení. Fyzické hodiny probíhají na vhodném místě a účastníci se zapojují do osobních interakcí, řízených postupů a skupinového dialogu.

Během celého kurzu instruktor podporuje bezpečné a podpůrné prostředí, povzbuzuje účastníky, aby kultivovali všímavost a rozvíjeli své vnitřní zdroje pro větší pohodu a odolnost.

 1. MBSR – Opatření na podporu zdraví, která fungují: Shrnutí studie norského ministerstva veřejného zdraví FHI o přínosech kurzu MBSR na podporu zdraví (2017), Pravidelné cvičení MBSR podporuje zvýšenou životní spokojenost, vitalitu a emoční rovnováhu. *(Barbara L. Fredricksonová, Michael A. Cohn, Kimberly A. Coffey, Jolynn Peková, a Sandra M. Finkelováa kol., 2008)*
 2. Snížení stresu: Praktiky všímavosti neboli Mindfulness v MBSR snižují příznaky stresu a jeho škodlivé účinky na tělo. *(J Kabat-Zinn 1982)*
 3.  Zlepšené fyzické zdraví: Snížená úroveň bolesti a zvýšená imunitní funkce jsou uváděnými přínosy. *(David S. Černý1 a Jiří M. Slavich2 a kol., 2016)*
 4.  Kognitivní výhody: Všímavost zlepšuje pozornost, kognitivní flexibilitu a kapacitu pracovní paměti. *(Lena Wimmerová,* Silja Bellingrath, a Lisa von Stockhausen 2016)*
 5. Lepší zaměření a produktivita práce: Praktiky všímavosti byly spojeny se zvýšeným soustředěním, zvýšenou produktivitou práce a zlepšeným pracovním prostředím. *Gu Zhenjing, 1 Supat Chupradit, 2 Kuo Yen Ku,Odpovídající autor 3 , * Abdelmohsen A. Nassani, 4 a Mohamed Haffar 5 2022)*
 6.  Regulace emocí: Praktiky všímavosti podporují emoční inteligenci a zlepšují poruchy nálady. *(Norman AS Farb, PhD,1 Adam K. Anderson, PhD,1,2 a Zindel V. Segal, PhD3,4 2012 )*
 7.  Posílené sebeuvědomění: Pravidelní praktikující rozvíjejí hlubší porozumění svým myšlenkám, emocím a chování. *(Brown, Kirk Warren Ryan, Richard M. 2003)*
 8. Vylepšené vztahy: Praktiky všímavosti mohou vést k uspokojivějším osobním vztahům. *(Gesa Kappen,Odpovídající autor1 Johan C. Karremans,1 William J. Burk,1 a Asuman Buyukcan-Tetik 2018)*
 9. Snížení příznaků úzkosti a deprese: Bylo prokázáno, že MBSR zmírňuje příznaky úzkosti a deprese. *(Stefan G. Hofmann, Alice T. Sawyerová, Ashley A. Witt, a Diana Oh 2010)*
 10.  Boj proti návykovému chování: Praktiky všímavosti mohou pomoci při zotavení ze závislosti. *(Adam D. Wilson,1 Corey R. Roos,1 Charles S. Robinson,1 Elena R. Steinová,1 Jacob A. Manuel,2 Matthew C. Enkema,3Sarah Bowenová,2 a Katie Witkiewitzová1 2017)*
 11. Vylepšená kvalita spánku: Použití všímavosti k léčbě nespavosti *(Jason C. Ong, Ph.D.Odpovídající autor a Christine E. Smithová, MA 2017)*
 12.  Snížení nákladů na zdravotní péči: Zapojení do MBSR může vést k menšímu počtu návštěv nemocnic, což přispívá k úsporám nákladů na zdravotní péči. *(Beth Roth 1Tae-Wol Stanley 2002)*
 13.  Lepší rovnováha a celkové zdraví: Meditační programy pro psychický stres a pohodu: systematický přehled a metaanalýza. *(2014)*.
 14. Pozitivní společenský dopad: Když více lidí praktikuje vědomé vnímání, stávají se zřetelnými širší společenské přínosy, jako je zvýšená harmonie a kolektivní pohoda. *(Richard J. Davidson a Bruce S. McEwen 2012)*.

Poznámka: Zatímco četné studie zdůrazňují potenciální přínosy MBSR a praxe všímavosti, jednotlivé zkušenosti se mohou lišit. Výsledky mohou být ovlivněny různými faktory, včetně osobního nasazení, aktuálního zdravotního stavu a individuálních okolností.*

Workshopy a kurzy

Mé úvodní workshopy poskytují perfektní výchozí bod pro pochopení základů, zatímco moje prohlubující se lekce vás zvou k dalšímu zdokonalování vašich dovedností.

Pozorný koučink a konzultace

Vyzkoušejte transformativní mindful koučování pro zvládnutí stresu, zlepšení porozumění a uplatnění všímavosti v každodenním životě. Prozkoumejte všímavé stravování, všímavost na pracovišti a emocionální management s mými odbornými znalostmi o snižování stresu založeného na všímavosti. Profitujte ze směsi meditačních instrukcí a praktických aplikací. Počínaje květnem 2024 si můžete vybrat z flexibilních online nebo osobních relací přizpůsobených vašim osobním cílům pro komplexní zvládnutí Mindfulness, neboli všímavosti.